Saltslagg fra Wales til Raudsand

Real Alloy på Raudsand i Molde kommune tar imot store mengder saltslagg fra Wales. Saltslagget er rester etter smelting av aluminiumsavfall. På Raudsand behandles saltslagget videre. 40 % av avfallsrestene deponeres i fjorden.

Illustrasjonsbilde av aluminiumsskrap

I ovnene til Real Alloy UK i Waunarlwydd i Wales smeltes ulike typer aluminiumskrap, rester fra metallurgiske prosesser, malt/belagt folie og annet lakkert eller aluminiumholdig skrap belagt med legeringsmetaller.

I smelteprosessen tilsettes en blanding av forskjellige salter som flussmiddel. Flussmiddelet består av ulike blandinger av natriumklorid (NaCl), kaliumklorid (KCI) og kalsiumfluorid (CaF2). Flussmiddelet tilsettes for å redusere oksidasjonen av det smeltede aluminiumet. Flussmiddelet binder også de ikke-metalliske komponentene i avfallet.

Ral Alloy UK ligger utenfor Swansea i Wales

Saltkake / saltslagg

Når smelteprosessen er fullført, helles det smeltede metallet fra ovnen. Etterpå tømmes ovnen og saltslagget («saltkake») tas ut som avfall. Det er dette avfallet som sendes til Raudsand.

Saltslagg

Prøve av saltslagget fra 2016. Informasjonen finnes i eksportpapirene sendt til Natural Resources Wales

Slaggmaterialet består hovedsakelig av natrium, aluminium, klor og magnesium med noe silisium og kalium, og med spor av fosfor, svovel, kalsium, titan, krom, mangan, jern, kobber, sink, brom, zirkonium og tinn.

Fem år gammel undersøkelse

20. april 2016 gjennomførte firmaet «LPD Lab Services Limited» en delvis undersøkelse av saltslagget. Den fem år gamle undersøkelsen ligger til grunn for myndighetenes behandling av tillatelser til eksport og utslipp. To små porsjoner av slagget ble undersøkt. Undersøkelsen ble utført med et spektrometer.

30 000 tonn av saltslagget eksporteres til Raudsand i Norge

Real Alloy skiper 30 000 tonn saltslagg fra Real Alloy UK i Waunarlwydd, Swansea årlig. Fra Waunarlwydd transporteres saltslagget i konteinere til havnen i Briton Ferry for transport med skip til Raudsand i Norge. En skipslast med 2 500 tonn saltslagg transporteres hver måned til Raudsand. I tillegg mottar Real Alloy Raudsand også avfall fra andre anlegg.

Restavfallet slippes ut i fjorden

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/26/tingvollfjorden-er-dumpingplass-for-rester-etter-britisk-farlig-avfall/