Ny båtlast med saltslagg til Raudsand

Båten Wilson Gdynia er på vei inn Tingvollfjorden med 2 500 tonn saltslagg. Saltslagg er restavfall etter omsmelting av aluminiumsskrap. Avfallet kommer fra et smelteverk utenfor Swansea og båten ble lastet i Briton Ferry i Wales.

Foto: Wilson Gdynia passerer Bergsøya tirsdag 21. desember 2021 med farlig avfall til Raudsand.

Båten passerte Bergsøya kl 1430 på vei inn Tingvollfjorden. En fjord som vil belastes med 40 % (1000 tonn) av avfallet etter utslipp. Båten er nummer 16 i 2021 son ankommer fra Europa. Utslippet er godkjent av Miljødirektoratet og lokale myndigheter.

Artikkel om import av avfallet:

https://neitilgiftdeponi.com/2021/12/19/16-000-tonn-avfall-til-fjorden-utenfor-raudsand/