16 000 tonn avfall til fjorden utenfor Raudsand

Tirsdag 21. desember kommer enda en båt fra Wales med farlig avfall. Båten Wilson Gdynia er på vei til Raudsand hvor 40 % av lasten på 2 500 tonn deponeres i fjorden. Tidligere i 2021 har det vært 15 anløp fra utlandet sannsynligvis med farlig avfall.

Forsidebilde: Utslipp i forbindelse med lasting

Wilson Gdynia

Avfall fra smelteverk for aluminiumsavfall

Skipet Wilson Gdynia ankommer fra Briton Ferry i Swansea med 2 500 tonn farlig avfall. Det farlige avfallet kommer fra et smelteverk for aluminiumsavfall i Wales.

Oversikt over skipsanløp fra utlandet til Raudsand i 2021

DatoSkipFra
5. januar 2021WILSON AMSTERDAMNeath Abbey (GB)
10. februar 2021WILSON GHENTBriton Ferry (GB)
5. mars 2021WILSON HULL Neath Abbey (GB)
29. mars 2021DONAUTALNew Holland (GB)
1. april 2021WILSON FARSUNDNeath Abbey (GB)
9. mai 2021WILSON LEERGrimsby (GB)
1. juni 2021WILSON MONSOONLerwick (GB)
14. juni 2021WILSON AVEIRONeath Abbey (GB)
24. juni 2021WILSON MAINKyle of Lochalsh (GB)
15. juli 2021WILSON TEESBriton Ferry (GB)
14. august 2021WILSON AMSTERDAMNeath Abbey (GB)
26. september 2021ENNYWismar (DE)
29. september 2021WILSON DUSAVIKNeath Abbey (GB)
29. oktober 2021WILSON GDYNIABriton Ferry (GB)
25. november 2021WILSON BRAKENeath Abbey (GB)
21. desember 2021WILSON GDYNIABriton Ferry (GB)
Kilde: Kystverket

16 000 tonn avfall til fjorden

Firmaet opplyser at 40 % av avfallet deponeres i fjorden. Det opplyses også at hvert skip frakter 2 500 tonn. Tilsammen gir dette totalt 40 000 tonn importert avfall og 40 % gir 16 000 tonn avfall fra det farlige avfallet. I tillegg kommer avfallet som behandles med opprinnelse i Norge.

Miljødirektoratet baserer alle tillatelser på opplysninger fra importfirmaet

Tillatelsene Miljødirektoratet gir baseres kun på opplysninger som importfirmaet gir. Eventuelle kontroller opplyses i god tid. Opplysninger til Nei til Giftdeponi er at bedriften stopper produksjonen og bruker dagene før besøk til å koste og rydde.

Utslipp av avfall ved lasting og lossing

Nei til Giftdeponi publiserte 25. november 2021 en video om utslipp ved lasting og lossing fra våren / sommeren 2021.

Opplysningene kommer fra myndighetene i Wales, Miljødirektoratet og Kystverket og er satt sammen av Nei til Giftdeponi