Video av forurenset utslipp

Real Alloy på Raudsand behandler saltslagg fra Europa og sender oksid ut av Norge. Fjordbunnen utenfor anlegget viser høye konsentrasjoner av miljøgifter. Nei til Giftdeponi har tilgang på en video som viser utslipp ved lasting og lossing. Videoen viser tydelig forurenset fjord. Bedriften opplyser ikke Miljødirektoratet om utslippene.

Forsidebilde: Stillbilde fra videoen som viser lasting av oksid med store mengder forurensning som faller ned utenfor båten. Vind blåser også oksidstøv ut i fjorden.

Video av utslipp av forurensning til fjorden vår/sommer 2021

Diffuse utslipp

Videoen viser misfarging av fjorden på grunn av utslipp av forurenset avfall. Dette kalles diffuse utslipp. Miljødirektoratet påpeker at Real Alloy ikke har redegjort for diffuse utslipp. Bedriften sendte en studie til Miljødirektoratet den 17. august 2021. Studien er utarbeidet en innleid konsulent fra Bergfald Miljørådgiver. Miljødirektoratet gir en tilbakemelding den 25. oktober 2021 hvor de uttaler at utredningen ikke oppfyller kravet.

Misfarging av fjorden

Stillbilde fra videoen som viser forurensning av fjorden.

Fjorden misfarges av utslipp fra avfallsrester. Forurenset regnvann slippes direkte ut i fjorden. Nei til Giftdeponi kjenner ikke til rapportering av utslippet. Utslippet vises i videoen.

Plikt til å redusere forurensning

Bedriften Real Alloy har plikt til å redusere sine utslipp så langt det er mulig. Her er det miljøet i fjorden som må ta kostnadene.

I tillatelsen angis det at overflatevann skal håndteres:

Tilsyn varsles lang tid i forveien

Miljødirektoratet varsler sine tilsyn god tid i forveien. Direktoratet har sannsynligvis aldri vært tilstede ved lossing og lasting på bedriften. Et tilsyn av bedriften fra Miljødirektoratet gir et feilaktig virkelighetsbilde.

Dumping av store mengder giftig prosessavfall i Tingvollfjorden

Det pumpes store mengder med prosessavfall til Tingvollfjorden etter behandling av europeisk spesialavfall. Prosessavfallet blandes med forurenset avrenning fra deponiene på fjellet. Avrenningen fra deponiene sendes gjennom forurenset giftig avfall som er deponert i gruvene under fjorden. Alt sendes samlet ut i Tingvollfjorden. Miljødirektoratet gir flere forskjellige utslippstillatelser som går ut i fjorden i samme rør. Sover Miljødirektoratet?