Miljødirektoratet: Utredningen oppfyller ikke kravet

Miljødirektoratet melder til Real Alloy at utredningen for å redusere diffuse utslipp ikke oppfyller kravet i tillatelsen.

Foto: Real Alloy november 2021

På følgende punkt oppfyller ikke bedriften kravet i utslippstillatelsen:

  • Ikke redegjort for sine diffuse utslipp til vann.
  • Ikke oppgitt størrelsen på de diffuse utslippene per kilde.
  • Bedriften har oppgitt at det diffuse utslippet kan inneholde ammoniakk, støv, fluorider, hydrogensulfid, fosfin og arsin. Vil det si at det diffuse utslippet ikke inneholder andre stoffer av miljømessig betydning?
  • Det er ikke gjort en miljørisikovurdering av utslippet. Hvorfor ikke?

Miljødirektoratet opplyser i brevet til Real Alloy at en fullstendig utredning skal returneres snarest.

Tilbakemelding til Real Alloy den 25. oktober 2021