Miljødirektoratet: Ikke vårt ansvarsområde

Miljødirektoratet uttaler i en tilbakemelding på flere varsel at sakene ikke er deres ansvarsområde. Det er en sjefingeniør i industriseksjonen i Miljødirektoratet som påpeker at utslippet ikke er deres ansvar. Det er samme sjefingeniør som utarbeider tillatelsene for deponiene på Raudsand.

Utslipp til fjorden er ikke Miljødirektoratets ansvar

Utslippene til fjorden som dokumenteres på forsidebildet er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde i følge sjefingeniøren i Miljødirektoratet.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/10/deponi-misfarger-fjorden/

Deponi på myr på fjellet

Deponeringen av masse på fjellet direkte på ei myr er ikke i Miljødirektoratets ansvarsområde.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/07/nytt-deponi-uten-tillatelse/

Deponi i LNF-område er ikke Miljødirektoratets ansvar

Miljødirektoratet påpeker at deponeringen av masse fra Deponi 2 til et LNF-område ikke er deres ansvar.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/10/08/forurenset-grunn-deponeres-utenfor-deponiomradet/