Deponi misfarger fjorden

Dronebilde fra 27. august 2021 viser utslipp til fjorden

Dronebilder viser utslipp til fjorden fra deponiområdet. Utslippene misfarger fjorden. En sannsynlig utslippskilde er det nye deponiet som er bygd uten byggetillatelse. Reguleringsplanen angir området som et LNF-området hvor deponi ikke er tillatt. Kommunen har ikke behandlet tiltaket.

Manglende rensing av utslipp

Det er ikke anlagt noe oppsamling eller rensing av utslipp i dette området. Alle utslipp fra de nybygde deponiene sendes på fjorden. Utslippene vises tydelig på bildet. Ingen andre bekker i området var misfarget den samme dagen.

Dronebilde fra 27. august 2021 viser utslipp til fjorden

Utslipp fra nye deponi

Utslippet til fjorden stemmer overens med utløpet fra de nye deponiområdene. Rognbekken er en bekk som går gjennom deponiområdet og ender i fjorden i området som er misfarget. Artikkel om «Nytt deponi uten tillatelse«.

Deponi på myr

Bilde fra et deponi på fjellet i et nytt deponiområde. Bildedato 27. august 2021.

På fjellet i det som kalles Deponi 4 er det også anlagt et deponi/masselager. Deponiet er anlagt på myr og avrenning samles ikke opp. Sannsynligvis vil utslippene fra dette deponiet renne ut i fjorden som vist på bildene.