Kommunen undersøker lovbrudd fra Veidekke

Molde kommune varsler Veidekke om tilsyn. Dokumentene er unntatt offentlighet siden tilsynet omfatter et mulig lovbrudd. Dokumentene omhandler sannsynligvis en sak om ulovlig oppstart av deponi og ulovlig bygging av vei.

Lovbrudd fra Veidekke Industri

Et dokument som er unntatt offentlighet etter Offentligloven $ 24 annet ledd vil omhandle lovbrudd. Kommunen kan kun hemmeligholde dokument som omhandler konkrete lovbrudd eller undersøkelser om lovbrudd. Når kommunen unntar dokumentene offentlighet bekrefter kommunen at dokumentene omhandler lovbrudd. Grunneieren på tilsynsområdet er Veidekke Industri. Fortolkningen av å unnta offentlighet finnes i rettlederen til Offentlighetsloven.

Norges Miljøvernforbund varslet om mulige ulovlige tiltak

Tilsynet omhandler tips fra Norges Miljøvernforbund (NMF) høsten 2020. Dokumentene om tilsyn er journalført med samme saksnummer som kravet fra NMF om oppfølging av ulovlige tiltak på fjellet på Raudsand.

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/11/20201112-nmf-molde-kommune-tillatelser.pdf

1 600 meter vei uten tillatelse

Fører kommunen tilsyn om ulovlig veibygging ?

Veidekke bygde en 1 600 meter lang vei i 2016 uten tillatelse. Veien ligger på fjellet på Raudsand i et urørt skogsområde. Veien er delvis bygd i et uregulert LNF-område. Området er nå regulert, men ingen byggetillatelse er gitt.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/09/01/vei-uten-tillatelse/

Ulovlig bygging av deponi

Fører kommunen tilsyn om ulovlig byggestart av deponi ?

Byggingen av deponiet startet opp høsten 2018. Byggetillatelse ble først gitt høsten 2020. Miljødirektoratets tillatelse forutsatte godkjent reguleringsplan. Reguleringsplanen vart godkjent 6. mars 2020 og kommunen ga ikke gitt tillatelse til bygging av nytt deponi før høsten 2020.

https://neitilgiftdeponi.com/2020/07/14/ulovlig-bygging-av-deponi/

Veidekke bygger uten byggetillatelse

Fører kommunen tilsyn om ulovlig bygging av deponi ?

Veidekke deponerer masse på et nytt område på Raudsandfjellet. Området hvor det deponert masse er i Deponi 4. Molde kommune har ikke gitt byggetillatelse til deponiet. Massene fraktes fra nedre del av deponi 2 til fjellområdet som er nevnt som Deponi 4. Deponeringen skjer direkte på myr. Det er ikke gitt byggetillatelse.

https://neitilgiftdeponi.com/2021/07/05/veidekke-bygger-i-deponi-4/