Vei uten tillatelse

Veidekke bygde en 1 600 meter lang vei i 2016 uten tillatelse. Veien ligger på fjellet på Raudsand i et urørt skogsområde. Veien er delvis bygd i et uregulert LNF-område. Området er nå regulert, men ingen byggetillatelse er gitt.

Se video:

Dronevideo av vei bygd uten tillatelse i 2016. Video fra august 2021 og viser ca halvparten av veien.

Norges Miljøvernforbund klagde på veibyggingen den 7. oktober 2020 etter en artikkel fra Nei til Giftdeponi den 25. september 2020. Kommunen kan ikke legge frem tillatelse til byggingen.

Total lengde på veien er 1 600 meter og har en høydeforskjell på over 100 meter. Veien er delvis bygd på statens grunn på fjellet i Raudsand.