Staten selger deponiområdet til Veidekke

Departementet møter Veidekke for å gjennomføre salget av statens grunn på Raudsand nå i august. Veidekke vil ikke ha ansvaret for forurensningen i gruvegangene og i sjøen utenfor Raudsand.

Bilde: Kjartan Alexander Lunde (V) er statssekretær for næringsminister Iselin Nybø (V) og statssekretær for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V). 

I et brev fra statssekretær fra Kjartan Alexander Lunde (V) den 11. juli 2021 opplyses det at Næringsdepartementet møter Veidekke for å gjennomføre salget av statens grunn på Raudsand nå i august. Embetsverket i departementet ledet av Venstre vil delta aktivt. Veidekke har tidligere uttalt at de ikke vil overta eiendommen hvis de blir pålagt ansvar for forurensningen i gruvegangene og under havnivå.

Departement og direktorat jobber med å selge forurenset grunn

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) har med bistand fra advokatfirmaet Simonsen Vogt og Wiig forhandlet med Veidekke om salg av statens eiendom på Raudsand. I disse forhandlingene har krav til opprydding og sikring av miljø- og forurensningsspørsmålet vært sentrale.

Veidekkes våpendragere i Høyre og Venstre

Det har vært en sterk påvirkning fra lokale politikere fra partiene Høyre og Venstre for å gjennomføre salget av statens grunn til Veidekke før valget. Våpendragerne for Veidekkes deponiplaner ser utfordringer med å få gjennomført salget hvis det må utsettes til etter valget. Ingen lokalpolitikere i Molde kommune har arbeidet med å lage tiltaksplan for opprydding av forurensningen i gruvegangene og under havnivå.

Staten pålegger skipsverft å rydde opp – gir bort egen forurenset grunn

Staten pålegger skipsverft å kartlegge sjøbunnsforurensning og lage tiltaksplan for å rydde opp i forurensningen. På Raudsand er forurensningen ikke kartlagt og det finnes ikke noen tiltaksplan. I stedet gir Miljødirektoratet nye utslippstillatelser i området. Målinger viser økende miljøgifter i sedimentene. Innholdet av PCB i sedimentene utenfor Raudsand viser økning i de suste årene. PCB er en miljøgift som har vært forbudt siden 1980. Det finnes ingen kjente forklaringer på økningen av miljøgiften PCB i sedimentene utenfor Raudsand. Det er også flere andre miljøgifter utenfor Raudsand som viser en økning. Dette kommer i tillegg til de høye konsentrasjonene rett utenfor industriområdet som Staten selger.

Lokalt politisk råd er sterkt kritisk til miljøpålegg

Romsdal Interkommunalt politisk råd (ROR) er sterkt kritiske til at det bare er verftene som har fått et pålegg om opprydding av  sjøbunnsforurensning. ROR har ikke noen uttale om forurensningen på statens grunn utenfor Raudsand, men uttaler at det kan bli kan bli kroken på døra for verftene.

Statens hemmelighold av miljøinformasjon

Nei til Giftdeponi har mange innsynskrav på departementets dokumenter i forbindelse med salget av statens grunn på Raudsand. Departementet svarer ikke som de er pålagt etter Offentleglova. Nei til Giftdeponi har også bedt om utvidet begrunnelse for avslag på innsyn men departementet overholder ikke svarfrister som Sivilombudsmannen og Rettleiar for offentleglova beskriver. Hvorfor vil staten hemmeligholde salget?