Avvik i utslippstillatelsen

Miljødirektoratet: Real Alloy bryter utslippstillatelsen. Direktoratet ser alvorlig på avviket og pålegger bedriften tiltak for å holde seg til tillatelsen. Miljødirektoratet melder avviket i en tilbakemelding på egenkontrollrapporten fra Real Alloy for 2020. Et avvik defineres som brudd på gjeldende lover og forskrifter. Real Alloy sitt utslipp av prosessvann til Tingvollfjorden overskred utslippstillatelsen på pH … Fortsett å lese Avvik i utslippstillatelsen