Gass- og varmeutvikling i avsluttet deponi

Snøen smelter på en del av deponiet. Det er målt gassutvikling og det er registrert ammoniakklukt fra det samme området på Deponi 1 på Raudsand. Deponiet var tettet i 2018. Hva er årsaken til den kjemiske reaksjonen?

Deponiet er ikke tett?

Bedriften Aluscan deponerte betydelige mengder aluminiumholdig avfall (saltslagg) i deponiet over en tiårs periode fram til 2002. Saltslagg vil i kontakt med vann reagere og utvikle hydrogen, metan og ammoniakk. En mulig forklaring på gassdannelsen og snøsmeltingen er at det fortsatt lekker vann inn i deponiet og at tettelaget av bentonitt ikke er tett. En annen forklaring er at det er annet uregistrert avfall som reagerer.

Deponi 1 på Raudsand ble avsluttet i 2018. Siste deponering av saltslagg var i 2002. Snart 20 år etter siste deponering og 3 år etter tetting av deponiet viser et foto tatt 18. april 2021 at det er varmeutvikling i deponiet. På en del av området smelter snøen. Det er på samme området det er målt utslipp av Hydrogen, Nitrogendioksid og Karbonmonoksid høsten 2020.

Oversikt over målepunkt i Deponi 1. Hentet fra overvåkningsrapport for 2020 utarbeidet av Bergmesteren Raudsand

Fortsatt gassutvikling og ammoniakklukt

Det har ikke vært drift i deponiet på over ti år, men målinger utført av Bergmesteren Raudsand viser at det fortsatt er gassutvikling i et målepunkt. I dette målepunktet opplyses det i egenkontrollrapporten for 2020 at det registreres ammoniakklukt. Dette er på samme sted som snøen er smeltet og som vises på et foto fra 18. april 2021.

Miljødirektoratet mener løsningen er uheldig

Miljødirektoratet skrev den 4. april 2019 at slik deponiet er utformet vil det kunne medføre at vann blir liggende på toppen av deponiet. Særlig når det er snakk om mye snø som smelter når våren kommer. Miljødirektoratet fant dette uheldig men Nei til Giftdeponi finner ingen videre oppfølging av denne problemstillingen.

Miljødirektoratets tilbakemelding 4. mars 2019

Kilder:

Miljødirektoratet 4. mars 2019 – Tilbakemelding på deponi 1 og varsel om
tvangsmulkt:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20190304-tilbakemelding-og-varsel-om-tvangsmulkt.pdf

Veidekke 11. juni 2019- Sluttrapport deponi 1:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20190612-sluttrapport-deponi-1.pdf

Bergmesteren Raudsand 23. februar 2021 – Overvåkningsrapport 2020:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2021/04/20210223-overvakingsrapport-2020-gass.pdf