Oppstart av deponiplanene

Historien og oppstarten til deponiplanene på Raudsand er fra oktober 2013 da Bergmesteren Raudsand holdt et orienteringsmøte om sine planer. På Nessetkonferansen våren 2014 var Alex Rosén programleder og Bergmesteren Raudsand orienterte om sine planer. Planene var om bergverksdrift og rensing av oljebasert avfall.

Forsidebilde: Avisartikkel i Driva fra 2. april 2014

Alex Rosén var innleid for å lede og underholde på konferansen. Eier av Bergmesteren Raudsand orienterte om sin allsidige grunderbakgrunn og planene på Raudsand.

Orienteringsmøte

Bergmesteren Raudsand holdt orienteringsmøte om planene på Raudsand i oktober 2013 i samarbeid med Nesset næringsforum (Nesset Vekst). Planene var om bergverksdrift og rensing av oljebasert avfall.

Avisartikkel i Driva fra 25. oktober 2013

Problemløseren

Eier av Bergmesteren Raudsand var markedsført på Nessetkonferansen som mannen som lykkes med å gjøre forretning av det andre ser på som et problem. Nesset Sparebank og Nesset Næringsforum var en viktig samarbeidspartner til konferansen.

Avisartikkel i Driva fra 4. februar 2014

Bergmesteren Raudsand har et tett samarbeide siden 2013 med Nesset Vekst og Nesset Næringsforum.