Empati for urørt natur

Molde kommune tilrettelegger for et enormt avfallsdeponi i urørt natur.

Nei til Giftdeponi var på befaring i området «Deponi 4» og alle bilder er fra deponiområdet.