Fylkesmannen: Kommunen kan endre reguleringsplanen

Direktør for justisavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler til Romsdals Budstikke 26. februar 2020 at Molde kommune når som helst kan ta reguleringsplanen opp til behandling og gjøre endringer, eller regulere på nytt.

Når «departementet stadfester, eller gjør mindre endringer i reguleringsplanen så kan Molde kommunestyre vurdere om de på et tidspunkt likevel vil gjøre endringer i planen. Da er det nye Molde kommune som er reguleringsmyndighet og har råderett over saken igjen».

Romsdals Budstikke: Hvilke endringer kan kommunen gjøre i en reguleringsplan som departementet har stadfestet?

– Kommunen kan for så vidt når som helst ta reguleringsplanen opp til behandling og gjøre endringer, eller regulere på nytt. 

Romsdals Budstikke: Oppfatter du deg som ekspert på dette juridiske området?

– Jeg har i alle fall ansvaret både for kommuneloven og vedtak etter plan- og bygningsloven her ved embetet så temaene ligger vel innenfor ansvarsområdet.

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/26/%E2%80%93-Kan-ikke-ta-saken-tilbake-fra-departementet-21184907.ece