Bjørn, du lyver!

Skrevet av Torgeir Dahl, ordfører i Molde

I et nytt leserinnlegg fortsetter Bjørn Jacobsen, SV, sine anklager mot meg som ordfører. Jeg har i tidligere innlegg dokumentert Bjørn Jacobsens salige blanding av fakta og fri diktning. Nå viser han i tillegg en lettvint omgang med sannheten:

· Bjørn Jacobsen hevder at både kontrollutvalget og Fylkesmannen har «gode kritiske merknader om Torgeir Dahl som ordfører». Realiteten er at et enstemmig kontrollutvalg vedtok:» Kontrollutvalget vurderer at ordfører har opptrådt slik det er forventet; ved å innhente råd fra kommuneadvokat, fylkesmann og annen juridisk kompetanse.» Så er det riktig at kontrollutvalget påpeker ordførers veiledningsplikt, men jeg som ordfører kan ikke – og vil ikke – medvirke til å undergrave kommunedirektørens ansvar for at alle saker er forsvarlig utredet.

· Kontrollutvalget ønsket fylkesmannens juridiske vurdering av kommuneloven og forvaltningsloven og Fylkesmannen presiserer i sitt svar datert 09.06.: «Spørsmålene er (likevel) generelt utformet, og vil bli besvart på generelt grunnlag:» Vurderingene i notatet er identisk med mine og kommuneadvokatens vurderinger. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at Fylkesmannen er kritisk til ordførerens håndtering av saken. Tvert imot har både juridisk sjef i fylkeskommunen og hos fylkesmannen tidligere i oppslag i Romsdals Budstikke 27.02.2020 gitt full støtte til mine juridiske vurderinger: «Også Helge Mogstad, direktør for justisavdelingen hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, er enig i Dahls tolkning av lovverket.»

· Bjørn Jacobsen påstår at ordføreren prøvde å unngå at formannskapets innstilling skulle voteres over. Dette er selvsagt feil og kan heldigvis dokumenteres i kommune-TV overføringen. Det er imidlertid interessant at Bjørn Jacobsen stemte for et forslag som han visste er ulovlig. Han påstår at han ikke hadde lest svaret fra Miljødirektoratet. Troverdig? Blant annet representant Morten Walløe Tvedt fra Rødt var i møtet tydelig på at forslaget ikke var lovlig.

· Bjørn Jacobsen påstår at undertegnede har brukt hele min tyngde for å hindre debatt i Raudsand-saken. Realiteten er at jeg blant annet valgte å støtte hans forslag til vedtak i interpellasjonen som nettopp åpner for debatt i både hovedutvalg, formannskap og kommunestyre i alle saker som vedrører Raudsand. Har du glemt det, Bjørn? Eller passer det ikke inn i bildet som du forsøker å skape?

Jeg er sjokkert over at en så erfaren debattant som Bjørn Jacobsen, velger å ha en så lettvint omgang med sannheten. Vi har sett en tilsvarende unøyaktighet i det muntlige ordskiftet, men å forsøke samme metode i et skriftlig ordskifte er mer enn dristig.

– Bjørn Jacobsen brukte overskriften: «Norsk lov gjelder for kommunestyret og ordføreren i Molde». Der er vi helt enig, men det er ikke tilstrekkelig å bare si eller skrive det. Det må også følges opp med handling! En god start kan være at han medvirker til at kommunestyret gjør et lovlig vedtak i kommunestyremøtet den 17. september når vi skal behandle lovlighetskontrollen som jeg sammen med representanter fra 6 partier – Høyre, Ap, Sp, SV, KrF og Venstre – har fremmet.

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/2020/08/18/Bj%C3%B8rn-du-lyver-22504489.ece