Ordføreren feilinformerte gruppeleder i Frp – reguleringsplanen feilaktig stoppet

Molde Frp støttet ikke gjenopptakelse av reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand til kommunestyremøtet i februar 2020. Dette ga ordføreren en mulighet til å hindre kommunestyret i å behandle saken. Gruppelederen i Molde Frp uttaler til Romsdals Budstikke 21. februar 2020 at de da ville bli inhabil. I følge Fylkesmannen er dette en feiltolkning.

Romsdals Budstikke 21. februar 2020

Ordførers villedning

Bakgrunnen for at Frp ikke ville gi støtte til å ta opp igjen saken var kommuneadvokatens notat om inhabilitet. Ordførers villedning av gruppelederen var avgjørende for at gruppelederen trekte støtten til forslaget. Fylkesmannens skriver den 9. juni 2020 at tolkningen til ordfører og kommuneadvokat er feil. Feilen hindret kommunestyret i å behandle reguleringsplanen på nytt.

Gruppelederen uttalte til Romsdals Budstikke 21. februar 2020: «Då saka kom opp til sist kommunestyre, støtta vi den ikkje. Dette var fordi Rødt leverte eit heftig saksframlegg som ville gjort oss inhabile».

Gruppelederen «viser til regelverk om habilitet, som seier at den som er involvert i saksutgreiing, ikkje kan vere med på politisk behandling av saka.«

Selv om ordføreren har fått tilsendt tolkninger fra ledende jurister i Norge som motbeviser kommuneadvokatens tolkning velger ordføreren å unngå å rette opp feilen på neste kommunestyremøte.

Kontrollutvalget refser ordføreren for manglende veiledning. Fylkesmannen påpeker feil tolkning av ordfører. Men ordfører fortsetter med å angripe andre kommunestyrerepresentanter i leserinnlegg for selv å gjennomføre vedtak som går i mot kommunestyrets flertall.

Demokrati

Er ordfører en representant for et demokratisk kommunestyre?