Norsk lov gjelder også for kommunestyret i Molde

Ordfører Torgeir Dahl (H) svarer Bjørn Jacobsen (SV).

Som kommunestyrerepresentanter har vi et kollektivt ansvar for å ivareta innbyggernes og næringslivets rettssikkerhet. Som ordfører har jeg et spesielt ansvar for at lover og regler etterleves.

Jeg hadde en forventning om at Bjørn Jacobsen med to perioder som stortingsrepresentant, valgte en mer saklig og ansvarlig rolle i kommunestyret. Dessverre ser vi en rendyrket populisme med en salig blanding av fakta og fri diktning.

Jeg konstaterer følgende:

* Han synes det er geit å hemmeligholde avklaringen fra Miljødirektoratet som tydelig markerte ansvarsfordelingen mellom direktoratet som forurensningsmyndighet og Molde kommune som reguleringsmyndighet.

* Han visste at han hadde fremmet et ulovlig vedtak til kommunestyremøtet i juni, men valgte å føre kommunestyrets flertall bak lyset. Når han nå blir konfrontert med dette, kaller han det politikk.

* Han synes åpenbart det er greit med en aktiv møtevirksomhet i regi av organisasjonen «Giftfritt Nesset», hvor bare «utvalgte» politikere og parti ble invitert, men hvor blant annet ordfører ble nektet adgang.

* Derimot er det klanderverdig at ordfører etter invitasjon fra Miljødepartementet deltar på et annonsert telefonmøte mellom Departementet, Miljødirektoratet og Bergmesteren Raudsand. (Undertegnede sendte presentasjonen fra Bergmesteren Raudsand til Romsdals Budstikke for mulig redaksjonell oppfølging.)

* Det er videre interessant at han kritiserer at jeg som ordfører ikke er villig til å medvirke til ulovlige vedtak.

Jeg tror fortsatt at et klart flertall av innbyggerne i Molde og kommunestyre-representantene ønsker at vi sammen ivaretar rettssikkerheten og en forsvarlig, bærekraftig utvikling av kommunen og regionen. Selv om Romsdals Budstikke ikke har flagget sitt syn i denne saken, antar jeg at også vår lokalavis er enig i at vi må gjøre lovlige vedtak?

Torgeir Dahl, ordfører i Molde

https://www.rbnett.no/meninger/2020/08/13/Norsk-lov-gjelder-ogs%C3%A5-for-kommunestyret-i-Molde-22470115.ece