Reagerer på deponikritikk – vil ha nettside stengd

Harald Storvik i Bergmesteren reagerer kraftig på påstandar om ulovleg tildekking av møllestøvsekkar på Deponi 2.

Deponiområdet 10. juli: Bildet viser nedre del av deponiområdet. Berre ein liten del av møllestøvsekkane er no synleg.  
        
            (Foto: neitilgiftdeponi.com)
Deponiområdet 10. juli:Bildet viser nedre del av deponiområdet. Berre ein liten del av møllestøvsekkane er no synleg.   FOTO: NEITILGIFTDEPONI.COM

På nettsida til Nei til giftdeponi som målber motstand mot deponi på Bergmesteren Raudsand, er det nyleg posta bilde tatt no i juli, og tekst som stiller seg kritisk til aktivitet på Deponi 2. Det vert vist til at møllestøvsekkane som tilhøyrer Bergmesteren Raudsand nesten er fullstendig dekka over, og at arbeidet med deponiet er starta opp utan at Molde kommune har gitt byggeløyve.

– Utført arbeid er truleg ulovleg, heiter det mellom anna på nettsida. Det vert vist til at bygging av deponiet starta opp hausten 2018, lenge før godkjent reguleringsplan.

(pluss-artikkel)

Eg har bedd styret i Bergmesteren om å vurdere å melde dette til politiet, med krav om at sida vert stengd ned. Det blir tatt stilling til på neste styremøte, seier Storvik til Rbnett.

……………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/07/20/Reagerer-p%C3%A5-deponikritikk-vil-ha-nettside-stengd-22325230.ece