Enorme mengder deponert i gruvene

Når skal deponert avfall i gruvene undersøkes?

Bildet viser gruvegangene på Raudsand. I disse gruvegangene er det deponert enorme mengder oksid/avfall.

  • Gruvegangene på Raudsand er oppfylt med oksid/avfall
  • Gruva er så oppfylt at den gikk «tett«
  • Det kan være flere hundre tusen tonn oksid/avfall som er deponert i gruvene
  • Det er deponert farlig avfall i gruvene
  • Det finnes ikke oversikt over hva som er deponert i gruvene
  • Det finnes ikke målinger av hvilke miljøgifter som slippes ut i fjorden fra gruvene
  • Det måles heller ikke hvilke mengder forurenset vann som slippes ut i fjorden
  • Utslippspunktet skal være på 30 meters dyp
  • Det tilføres store mengder vann til gruvene som presser gruvevannet ut i fjorden
  • Konsekvensutredningen omhandler ikke utslipp fra gruvene

Publisert 8. juni 2020

Import av 1 170 000 tonn saltslagg

Aluscan fikk importtillatelse 13. mars 1989 fra SFT på inntil 100.000 tonn saltslagg pr. år. Tillatelsen fra SFT ble utvidet til 150.000 tonn saltbadkaker og 50.000 tonn møllestøv.

SFT 15. mai 1990

SFT sendte svar på søknad 24. juni 2002 med følgende beskrivelse: «Fra perioden 1992-2002 har bedriften utvunnet aluminium fra i overkant av 900 000 tonn saltslagg. Av dette er det grovt utvunnet 65 000 tonn aluminium for omsmelting og 225 000 tonn aluminiumsoksid. Samtidig har bedriften deponert 140 000 tonn aluminiumsoksid i deponi/åpen gruvesjakt i Bergmesteren mens under 10 000 tonn ferdigforedlet aluminiumsoksid for salg er produsert i Alox Nor.» SFT angir en import på 900 000 tonn saltslagg over en periode på 10 år. I tillegg kommer importen fra 1989 – 1992. Ved en gjennomsnittlig import av 90 000 tonn saltslagg disse årene, gir det 270 000 tonn for årene 1989 – 1992.

SFT 24. juni 2002 varsel om stans av import av avfall

Import 400 000 tonn møllestøv

I tillegg til import av saltslagg kommer import av møllestøv med en årlig importtillatelse fra SFT på inntil 50 000 tonn. Hvis en antar import av 40 000 tonn møllestøv årlig, så vil dette gi 400 000 tonn møllestøv.

SFT stoppet import av 123 000 tonn saltslagg

Når SFT den 18. oktober 2002 vedtok stans av import til bedriften var det lagret 123 000 tonn i utlandet – klar til eksport til Aluscan. Dermed stanset SFT denne importen også. På bakgrunn av dette har antagelig importen vært høyere enn 90 000 tonn med saltslagg årlig.

Import av 1 570 000 tonn farlig avfall

For perioden 1989 – 2002 er det importert saltslagg og møllestøv i et omfang på minst 1 500 000 tonn. (1 170 000 saltslagg + 400 000 møllestøv)

SFT svarte 24. juni 2002 «Underjordsgruva er tilført store mengder faststoff/
oksid gjennom årenes løp, og kan i dag ikke ta imot de mengder med prosessvann som virksomheten genererer. Dessuten er deponiet fylt opp raskere enn forutsatt på grunn av problemer med oksidfabrikken.». Videre skriver SFT «Rapporten tyder på at tilførselen av faststoff/oksid til gruva har vært så stor at overløpet begynner å gå tett. Videre har vannstanden steget med 2 – 3 meter over det normale nivået, noe som skyldes mye faststoff/ oksid i prosessavløpsvannet.».

Import av 1 570 000 tonn og produksjon av 10 000 tonn?

Oksidfabrikken Alox Nor har i følge SFT produsert i underkant av 10 000 tonn i løpet av 10 år. Alox Nor ble etablert av Aluscan AS for produksjon og salg av ferdigforedlet aluminiumsoksid. Noe er deponert i Deponi 1, er resten av stoffene deponert i gruva?

Farlig avfall deponert direkte i gruva

SFT 15. mai 1990

Gruva gikk tett både i 1997 og 2002. Gruva kunne ikke gå tett bare av prosessvannet, men det må være tilført vesentlige mengder med fast stoff/oksid. I følge SFT i 1990 tømte Aluscan en mengde på 8000 tonn med saltbadkaker i gruva. I et brev fra 15. mai 1990 skriver SFT «Vi kan ikke akseptere at bedriften importerer saltslagg for direkte deponering i gruvegang

Knallgasseksplosjon av deponert avfall i 1994

En av norgeshistoriens største eksplosjoner i fredstid ble natt til torsdag 5. mai 1994 utløst på Raudsand. Eksplosjonen var så kraftig at vindu på andre siden av fjorden knustes. Sannsynlig årsak er opphopning av hydrogengass fra det deponerte avfallet i gruvene.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/08/20/knallgasseksplosjon-pa-raudsand-i-1994/

Gassutvikling i gruvesjakt

Ennå i 2017 er det gassutvikling i gruvene fra det deponerte avfallet. En video viser gassutviklingen sammen med ulovlig lagring av avfall.

Anklagelser om dumping rett i gruva

I en e-post sendt fra Nesset kommune til Miljødirektoratet i desember 2017 anklages Real Alloy for dumping av avfall i ei sjakt i gruvene på Raudsand.  Det beskrives at det er laget en slags kniv som sekkene senkes ned på for å dumpe avfallet i sjakta.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/09/30/nesset-kommune-anklager-real-alloy-for-dumping-av-avfall/

Når skal deponert avfall i gruvene undersøkes?