Regjeringen tillater deponi i myr

Regjeringen innfører forbud mot nydyrking av myr – men tillater å bruke et myrområde på Raudsand som deponi. Myrområdet ligger i området som betegnes som Deponi 4.

Et område med myr (lyseblått) er nylig regulert til deponi på Raudsand. Kart fra Nibio.

Regjeringen innførte et forbud 2. juni 2020 mot nydyrking av myr. Noen måneder tidligere vart reguleringsplanen på Raudsand godkjent. Planen regulerer et 18 100 m2 stort myrområde til deponi.

Myrområde ved deponi 4, bildet er fra KU.

Forbudet av såkalt nydyrking av myr, ble først varslet i fjor. Årsaken er at det fører til enorme klimagassutslipp. Klimagassutslipp vil også bli resultatet når myra fjernes på Raudsand for å lage deponi.

Nedre del av Deponi 4

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endringar-i-reglane-om-nydyrking/id2704672/

https://www.nrk.no/norge/slik-vil-regjeringen-forby-a-gjore-myr-om-til-aker-1.15037507