Det er skremmende med personer som mener andre mangler kunnskap

I mange innlegg og kommentarer i aviser og på sosiale medier fremstilles Bjørn Jacobsen (SV) som uvitende og at han ikke har vist noen for interesse for innbyggere og miljøet om opprydding på Raudsand.

Bjørn Jacobsen (SV) stilte flere spørsmål i 2002 om opprydding og miljø til daværende miljøminister Børge Brende (H). Her er tre spørsmål om saken:

https://neitilgiftdeponi.com/2002/10/16/kan-statsraden-gjere-greie-for-dei-totale-utsleppa-til-tingvollfjorden-og-naeromradet-i-raudsand

https://neitilgiftdeponi.com/2002/10/28/kor-stort-er-omfanget-av-forureina-sedimenta-utafor-kaia-og-i-fjorden-ved-raudsand

https://neitilgiftdeponi.com/2002/12/06/hva-kan-regjeringens-gjore-for-at-den-forurensede-grunnen-blir-ryddet

Det er skremmende at vi 18 år etter fortsatt sliter med manglende opprydding og må kjempe for å ikke fylle på med flere miljøgifter på Raudsand. Og det er skremmende med personer og kommunestyrerepresentanter som feilaktig mener andre mangler kunnskap.