SV-Bjørn mot SV-Bjørn i deponisaka

Bjørn Jacobsen (SV) går heftig ut mot deponi på Raudsand – Bjørn Ølander (SV) forsvarer planane.

– Storvik i Bergmesteren må få med seg at vi lever i eit demokrati. Han viser til styresmakter, men aller høgaste hald er for oss veljarane, som vil at vi skal jobbe mot giftdeponi på Raudsand. Det seier Bjørn Jacobsen (SV) og viser til Storviks kommentar etter formannskapet der det vart fleirtal mot Raudsand-søknad om rammeløyve og dispensasjon for Deponi 2. Storvik meiner vedtaket i formannskapet er i strid med løyva gitt av overordna styresmakter.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/05/30/SV-Bj%C3%B8rn-mot-SV-Bj%C3%B8rn-i-deponisaka-21949492.ece