Å spenne krokfot gir ingen gevinst

Den største tabben Nesset kan begå, er å legge opp til å motarbeide naboene.

Leder i Romsdals Budstikke

Stemningen i den nye storkommunen Molde kunne vært bedre. Etter at flertallet i Molde formannskap denne uka sa nei til å gi midlertidig dispensasjon for å opprette et midlertidig deponi 2 på Raudsand og vegløsning, har reaksjonene fra tilhengerne av Raudsand-prosjektet vært kraftige. På sosiale medier har flere skrevet at sammenslåingen av Nesset med Midsund og Molde var et feilgrep. Kritikken fra Nesset retter seg også mot varaordfører Odd Helge Gangstad (Sp) som ledet formannskapsmøtet der flertallet sa nei til Raudsand-planene. Det kommenteres at hvis ikke Midsunds representanter støtter opp om Raudsand, kan ikke Midsund regne med støtte fra Nessets representanter.

Når tre kommuner går sammen til én, vil det dukke opp saker der lokale interesser kjøres hardt fram. Nesset har hatt rikelig erfaring i å balansere interessemotsetninger mellom indre deler av kommunen og Eidsvåg. Nesset kjemper for å få flere industriarbeidsplasser, men det er ulike meninger om premissene for nye arbeidsplasser. Raudsand-planene splitter Nesset. Den største tabben representantene for Nesset kan begå, er å legge opp til en strategi der man skal motarbeide naboene. Å spenne krokfot på dem man skal være på lag med, gir ingen gevinst.

Under forhandlingene om storkommunen Molde kom Nesset gunstig ut. Både kraftfondet og Mardølafondet er forbeholdt gamle Nesset. Nesset fikk også løfter om å beholde kommunale arbeidsplasser – og utvikle dem. Tilsvarende løfte fikk verken Molde eller Midsund. Ved valget i fjor høst ga Nesset-strategien uttelling ved at Nesset fikk 19 av 59 plasser i Molde kommunestyre. Mulighetene for å påvirke beslutninger skulle dermed være god, uten å ty til ordbruk som kan oppfattes uvennlig. Den nye Molde kommune har langt bedre muligheter til å få til utvikling og vekst ved å stå sammen, framfor å trekke med seg gammel konflikttenking inn i en ny konstellasjon. Reaksjonene fra Nesset kan også være en påminnelse til varaordfører Odd Helge Gangstad om at han er ombud for innbyggerne i hele storkommunen, ikke bare for Midsund.

https://www.rbnett.no/meninger/2020/05/30/%C3%85-spenne-krokfot-gir-ingen-gevinst-21956123.ece