Blir det nye radioaktive lageret i Molde via Kristiansund/Oppdal og Åndalsnes?

Leserbrev i Romsdals Budstikkes papirutgave av Perly Grande Eikås

Nå åpner det seg enda flere muligheter for Molde og Raudsand. Atomlageret på Himdalen er snart fullt, og de er på utkikk etter en ny lokalitet. Tror du fjellet på Raudsand kan egne seg?

Nye tuneller i et fjell med to forkastninger der den ene ennå ikke er kartlagt.

Et fjell som huset en gruveindustri som erfarte mer ras enn noen andre gruver i Norge.

Rasrekord tyder det tett?

Miljødirektoratet har ventet to år på nye undersøkelser og senest etterlyste de svar 9 april 2020.

Det er nesten ikke folk som bor ved Raudsand, sier de og det er mulig å frakte avfallet dit med båt. Det kan lagres langt inne i fjellet på Raudsand.

Dsb har uttalt at deponi lokalitet må påregne å ta imot radioaktivt avfall, visste du det?

Er lagring av atomavfall grønne arbeidsplasser?

Lagring av atomavfallet er beregnet til å generere inntekter på rundt 13 milliarder kroner. Hvor ender inntektene?

Det vi har sett siden 2015 er at planene har endret seg hele tiden. Fra deponering, til resirkulering, grønne arbeidsplasser?

Nye ideer og prosjekt, dispensasjoner, søknader om å lempe på krav, pålegg på pålegg. Fritak fra reguleringsplan nå sist

Hva skal vi tro? Er tildekking opprydning?

Vi har erfart nok til å forstå at føre var prinsippet må vektlegges og at disse selgere kan man ikke stole på.

Nå må vi alle våkne og ta ansvar.

Har vi rett til å pålegge fremtidens generasjoner og Molde kommune en økonomisk belastning de må bære, når fuglene er reist og pengene finnes i Oslo, Oppdal og skatteparadis?

Hva kan en forvente i et regnfullt område? Et fjell i Møre og Trøndelag forkastningskomplekset som strekker seg fra Nordfjord til nord Trøndelag, som aldri har vært tett, men som inneholder et mineral vanadium som eies av fremtidens generasjoner.

Hva skjer med grunnvannet vårt?. Hva med eksisterende arbeidsplasser?, Hva med vårt omdømme? .

Hva er det å arve fjell fulle av gift, som endatil endrer våre gener?

Følg med på; www.neitilgiftdeponi.com og meld deg inn i Giftfrittmolde. Takk til de som er med, takk til de som blir med og takk for at du leste. Bli med å engasjer deg. Kast glans over våre årvåkne politikere som tør å stå frem og bruke tid og krefter på å tilegne seg nøytral kunnskap.

Takk for oppmerksomheten.