Atomfritt Raudsand

På vegne av aktørene bak gjenvinningsanlegget på Raudsand ønsker vi alle i regionen en flott atomfri helg!

Siden noen blir tillatt å spre skremselspropaganda her i Driva, får vi gjenta nok en gang: Bergmesteren skal IKKE motta radioaktivt avfall og myndighetene har ikke mulighet til å tvinge oss til å motta det. Men det er fint at man mener fjellet er så tett at vi kunne mistenkes å få lov ti å ta imot! Men som sagt, nei til atomkraftavfall står sterkt på Raudsand!

God helg!

Hilsen Bergmesteren Raudsand/Veidekke og Stena Recycling

Harald Storvik Daglig leder Bergmesteren Raudsand

John Strand Styreleder Bergmesteren/konsernadvokat Veidekke

Geir A Sørensen Prosjektleder Stena Recycling

https://www.driva.no/meninger/2020/05/22/Atomfritt-Raudsand-21900948.ece