Ikke godt nok utredet. Eksport av farlig avfall kan bli nødvendig

Miljødirektoratet med vurdering av lokaliteter av deponi for farlig avfall: Mener eksport av farlig avfall kan bli nødvendig når der er fullt på Langøya.

– Videre utredninger og vurderinger må til før en kan konkludere om alternativene er egnet eller ikke. Slik konkluderer Miljødirektoratet etter å ha vurdert Raudsand, Odda og Gudvangen som aktuelle lokaliteter for deponi for farlig avfall på oppdrag fra Klimadepartementet. Et ekspertutvalg pekte som kjent på disse lokalitetene i fjor høst, og frarådet også lokaliteten Brevik.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/04/14/Ikke-godt-nok-utredet.-Eksport-av-farlig-avfall-kan-bli-n%C3%B8dvendig-21580894.ece