Samarbeid i krisetid

Bjørn Jacobsen etterlyser et bedre samarbeid i Molde mellom posisjon og opposisjon i disse krisetider.  Samtidig kaster han ut en del påstander som viser at han egentlig først og fremst er ute etter motsetninger og konflikt.

Det er trist, for vi trenger å stå sammen for å sikre trygghet for innbyggerne og gode rammebetingelser for næringslivet og frivillig sektor.

Bjørn Jacobsen vet at formannskapet i sitt møte den 24. mars protokollerte – etter forslag fra ordføreren – at den politiske møteaktiviteten skal starte som normalt over påske, men som elektroniske møter. Det i tillegg innkalt til ekstraordinært formannskapsmøte den 21. april. Hvorfor prøver du å skape et inntrykk av at ordføreren ikke ønsker å åpne for en mer normal politisk situasjon i denne helt ekstraordinære situasjonen?

Merker meg at SV sammen med MDG og Rødt i et leserinnlegg stiller spørsmål om et telefonmøte med klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn den 20.03. De er kjent med at det var ministeren som inviterte til møte. Fra Molde kommune møtte kommunalsjef Teknisk, Plan, Næring og Miljø, Eirik Heggemsnes og Miljøvernleder Plan og Miljø, Hogne Frydenlund, som arbeidet med reguleringsplanen i Nesset kommune. I tillegg deltok Rolf Jonas Hurlen, tidligere ordfører i Nesset, som var reguleringsmyndighet for planen.

Sveinung Rotevatn og departementet ønsket en oppdatering fra Stena Recycling, Veidekke og Bergmesteren Raudsand, som er tiltakshaver for den vedtatte reguleringsplanen for Raudsand. Disse hadde oversendt en presentasjon til departementet og benyttet møtet til en gjennomgang av presentasjonen og svare på spørsmål. Denne presentasjonen et offentlig, og jeg har blant annet oversendt denne til Romsdals Budstikke og til gruppeleder Kim Thoresen-Vestre i Molde SV.

Molde kommune hadde ingen presentasjoner i møtet og mottok heller ikke spørsmål fra ministeren. Dette var altså ikke et møte for politisk lobbyvirksomhet fra ordføreren.

For øvrig fikk jeg et bestemt inntrykk av at ministeren og departementet var godt kjent med de politiske motsetningene i denne saken. Her har organisasjonen «Giftfritt Nesset/Molde» og flere politiske parti gjort et betydelig påvirkningsarbeid, noe som selvfølgelig er helt legitimt og i tråd med våre gode, demokratiske tradisjoner.

Torgeir Dahl, ordfører Molde kommune

https://www.rbnett.no/meninger/2020/04/08/Samarbeid-i-krisetid-21560827.ece