Ordføreren utfordrer demokratiet – igjen

Hvordan forklarer ordføreren at han driver lobbyvirksomhet på en særdeles urett måte uten å informere medlemmene i kommunestyret og formannskapet?

Midt under korona-krisen oppstår det situasjoner i Moldepolitikken som oppleves udemokratisk. Den 20. mars møtte Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn med Bergmesteren Raudsand, Veidekke, Stena Recycling. Det var ministeren som tok initiativet til møtet, og Molde kommune var også invitert for å fortelle hvordan det lå an politisk. Ordføreren valgte seg selv og gruppelederen i Høyre, Rolf Jonas Hurlen til å representere det politiske Molde. Dette er begge politikere som kjemper for deponi for farlig avfall på Raudsand. Hvordan ordføreren kan tenke at dette er demokratisk forsvarlig, er umulig å forstå. Referat fra møtet er ennå ikke fremlagt. Vi som folkevalgte krever innsyn i hva som er sagt på våre vegne.

I en situasjon der Rotevatn tar kontakt for å vurdere status rundt Raudsand, hvorfor velger Molde kommune en delegasjon som består av erklærte deponiforkjempere, som i tillegg er fra samme parti? Hvorfor tas ikke noen fra opposisjonen eller noen som er kritiske til deponi med, når over halve kommunestyret har programfestet motstand mot deponiet? Hvor var varaordfører Gangstad, som har et annet standpunkt i deponisaken enn ordføreren og Hurlen?

Vi forventer snarlig svar fra ordføreren! Det er også et spørsmål om hvordan man nå følger opp vedtaket som ble gjort i kommunestyret 6.februar, der saken skal opp i utvalg til politisk behandling.

Nå under korona-krisen manes det til politisk konsensus. Opposisjonen ønsker ikke å stille kritiske spørsmål til de som sitter i kriseberedskap. Samtidig kan vi ikke la hva som helst slippe igjennom uten at det stilles spørsmål. Hvordan forklarer ordføreren at han driver lobbyvirksomhet på en særdeles urett måte uten å informere medlemmene i kommunestyret og formannskapet?

THILDE THOMASGÅRD (SV),
KIM THORESEN-VESTRE (SV),
IVAR AASGAARD RØSAND (RØDT),
CHARLOTTE HOEM (RØDT),
KNUT IVERSEN FOSEIDE (MDG),
RANNVEIG HANA (MDG)