Nei til Giftdeponi med 3-årsdag

1. april 2017 startet Nei til Giftdeponi sitt arbeid. I løpet av disse tre årene (1 096 dager) er det publisert 1 128 innlegg. Mange av innleggene er basert på å sitere innlegg fra aviser. Det er også produsert 218 egne innlegg. Et utvalg av innleggene er publisert på facebook-siden. Det er også publisert 45 videoer på en Youtube-kanal.

  • Facebook-siden har 1489 følgere hvorav 1465 liker siden.
  • Nei til Giftdeponi har lesere fra hele verden.
  • Nei til Giftdeponi har blokkert brukere på grunn av usaklige personangrep. Det er verdt å merke seg at halvparten av de blokkerte er kommunestyre-representanter for Høyre. De resterende er i nær familie med disse.
  • Nettsiden ble blokkert i en måned av Facebook etter en publisering av hvilke giftstoffer som skulle til Raudsand. Det var antagelig «terror-filteret» til Facebook som sørget for blokkeringen.
  • Nei til Giftdeponi har fått juridiske trusler om å måte i retten med henvisning til en av Norges mest kjente advokater. Etter disse truslene stengte siden. Etter forespørsler til advokaten uten svar åpnet siden igjen etter noen dager.

Siden er uavhengig og har ingen inntekter og minimale utgifter. Drivkraften er hensyn til miljø og natur. En stor takk til alle som bidrar med informasjon og hjelp.