Bygger flygeaske-anlegg for 600 millioner

Neste måned starter Ragn-Sells byggingen av et gjenvinningsanlegg for flygeaske utenfor Stockholm. Anlegget får kapasitet til å behandle halvparten av all flygeaske i Sverige.

Flygeaske er et restprodukt fra avfallsforbrenningsanlegg. I dag fraktes halvparten av den svenske asken til NOAHs behandlingsanlegg for farlig avfall på Langøya. Ragn-Sells har ambisjoner om å behandle asken på svensk jord og nyttegjøre seg avfallsrestene, istedenfor å deponere dem.

Det nye behandlingsanlegget som bygges ved Högtorpby utenfor Stockholm, benytter en såkalt Ash2salt-teknologi, som er patentert av Ragn-Sells. Teknologien går ut på å renvaske flygeasken og trekke ut saltene natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid. Ifølge selskapet vil resten av asken ikke lenger være farlig avfall, siden miljøtoksinene er skilt ut.

De tre saltene kan benyttes blant annet i gjødselsproduksjon, kjemiske næringer og som veisalt.

– Mellom 15 og 20 prosent av flygeasken består av salter. Og rundt 80 prosent består av ufarlig avfall. Da står vi igjen med ca to prosent som er en ansamling av tungmetaller. Denne delen må behandles som farlig avfall. Den delen som er utfarlig avfall kan deponeres i ordinært deponi eller benyttes i betong eller sement, sier direktør for forretningsutvikling Jon Lille-Schulstad i Ragn-Sells til Avfallsbransjen.no.

……………………………………

https://avfallsbransjen.no/2020/03/11/bygger-flygeaske-anlegg-for-600-millioner/