Et økonomisk luftslott

Det økonomiske regnestykket for anlegget til Bergmesteren Raudsand er avhengig av store inntekter. I et regnestykke fra Colliers i forbindelse med salg av eiendommen er det anslått en inntekt på kr 500 000 000,- (500 millioner kroner) på svovelsyre fra Kronos. Kronos er tydelig på at de ikke vil levere syre til Raudsand. Når denne enorme inntekten faller bort er det vanskelig å se for seg hvordan det er økonomi i prosjektet. Spesielt ikke når det må kjøpes inn ny syre.

Dette bildet har et tomt alt-attributt, og filnavnet er colliers.jpg
Colliers International har utført en verdivurdering i forbindelse med salg av statens eiendommer på Raudsand.

I salgsoppgaven som danner grunnlag for salg av statens eiendommer på Raudsand har Colliers International utarbeidet en verdivurdering for Direktoratet for mineralforvaltning. I verdivurderingen er inntektene for svovelsyre anslått til 2 500 kroner pr tonn. De beregner at det årlig vil leveres 200 000 tonn syre. Årlig inntekt av syre fra Kronos er 500 000 000 kroner (en halv milliard kroner). Og det er uten fraktkostnader.

En anslått inntekt på 500 millioner årlig vil falle bort. Det er denne inntekten som skal finansiere utbygging av prosessanlegg, fylling, kai og ikke minst renseanlegg

Hva skal kompensere inntektsbortfallet

Etter at Kronos Titan har konkludert med at det er uaktuelt å levere til Raudsand vil denne inntekten falle bort. Stena Recycling / Mepex har uttalt i et innlegg på en miljøkonferanse i Molde at Kronos Titan må levere til Raudsand da de ikke har noen annen mulighet. Kronos Titan er tydelig på at det ikke vil skje. Uten tilgang til syra er Raudsand-prosjektet et økonomisk luftslott.