Deponianlegg på Rausand

Leserbrev av Odd S. Larhammer i papirutgaven av Romsdal Budstikke

RB bringer 21. og 24. ds. to leserinnlegg som etter min mening tar brodden av de argumenter som gjerne blir anført mot etablering av mottak av industriavfall på Rausand. I innlegget 21. ds. tar Harald Storvik for seg og imøtegår etter min mening på en god måte de argumentene som oftest blir anført mot etableringen. Innlegget i dagens avis er skrevet v Marit Rasten Leirvoll. Hun opplyser å ha vokst opp i nabolaget til Langøya og at hun kjenner stedet fra
mange besøk opp gjennom årene. De opplysninger hun gir om aktiviteten på
Langøya og det omkringliggende distrikt tyder ikke på at plasseringen av
avfallet på Langøya har hatt negative virkninger for området.

Storvik opplyser at det er rundt 300 norske industribedrifter som er avhengig av å levere sitt spesialavfall til profesjonelle aktører for gjenvinning og deponering. Mengden av slikt avfall er betydelig. Jeg har fått opplyst at fra Sunndal Verk går det årlig ca 500 lastebiler med industriavfall.. Jeg er ikke kjent med at noen av disse bilene har vært innblandet i uhell som har medført utslipp av skadelige stoffer.

Rasten Leirvoll har en god overskrift over sitt innlegg – «Det er nok nå». Vi er mange som er enig med henne i det.

ODD S. LARHAMMER