Eksplosjonsfare fra avgasser fra avfall i Raudsand gruver

Gassen som utvikles i de gamle gruvene på Raudsand skal flyttes og ledes inn i tunneler. Det nye industriområdet skal bygges over de gamle gruvene som skal tettes med betonglokk med ventilering ut i de gamle gruvegangene. Utluftingen vil foregå i Heistårnet.

Illustrasjonen viser eksisterende gruveganger for utlufting av gasser fra lagrede masser i Malmsjakt og Personheisesjakt. Du gule tunnelene på bildet vil brukes som ventilasjonstunneler når det nye industriområdet på Raudsand blir etablert.

Røde/rosa soner viser tuneller som vil bli sprengt bort.

Heistårnet på Raudsand skal brukes for utlufting av gasser fra de gamle gruvene.

Toppen av Personheissjakten vil plomberes med et betonglokk. Gass som kommer opp av sjakten vil ledes i rør i bakken videre inn i tunnelsystemet. Tunnelene går videre oppover og ender opp i heistårnet. Heistårnet er det høye tårnet og et kjent landemerke i området. Å bygge et industriområde oppe på de gamle gruvene som danner gasser mener Nei til Giftdeponi er en svært dårlig ide.

Vurdering av eksplosjonsfare i nedlagte gruver på Raudsand

Området med tunnelene skal sikres for å hindre antennelse. Ifølge et brev sendt til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 23. oktober 2018 vil «området være avlåst, slik at statisk elektrisitet fra mennesker, eller uvøren mobiltelefonbruk heller ikke skal være mulig».

Fra brevet til DSB: «Konsekvensene av en eksplosjon vil være betydelig noe eksplosjonen i 1994 tydelig viser. Fjellet vil ikke gi etter, slik at en trykkbølge vil forplante seg ut av de grå kanalene på skissen, i høyre kant. I tillegg vil trykkbølgen gå opp i dagen i sjakthus og ventilasjonssjakt. Det må her påpekes at Malmsjakthuset motsto skader under den store eksplosjonen i 1994, mens det tilsvarende heishuset over personsjakten ble blåst bort i sin helhet.»

Det er i dag åpning fra Real Alloys produksjonslokaler til ventilasjonstunnelene.

Utlufting i Heistårnet

Utluftingen fra gassutviklingen i de gamle gruvene vil ledes ut i heistårnet. Gruvemuseet på Raudsand har uttalt at heistårnet kan bli en del av reiselivsatsninga i Molde kommune. Det vil sannsynligvis være uaktuelt siden tårnet skal brukes som utlufting for gassdannelsen i de gamle gruvene.

Kilde:

Brev fra Bergmesteren Raudsand til DSB 23. oktober 2018