Burde journalført avsendar

Jurist: – Viktig med openheit om kven som deltek i prosess.

Jurist Kristine Foss, rådgivar for Norsk Presseforbund, meiner sms-ane til statssekretær Nakken skulle vore førte inn i journalsystemet med fullt namn på avsendarane. Foss har offentlegheit, innsyn, kjeldevern og ytringsfridom som sine fagområde.

– Skal føre fullt namn

– Med mindre innhaldet i meldingane er unntatt offentlegheit, seier arkivlova at brev, e-post, sms eller meldingar på andre plattformer skal førast med fullt namn. Dette så lenge avsendar er kjend, seier Foss til Romsdals Budstikke. Ho poengterer at det er opp til den som journalfører å sørge for at avsendar vert registrert. Skal namn utelatast, må det vere ein grunn til det.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/17/%E2%80%93-Burde-journalf%C3%B8rt-avsendar-21115607.ece