Deponisaka en verkebyll i kommunestyret

En sms fra ordfører Torgeir Dahl til statssekretær Heidi Nakken med tema Raudsand, skaper sterke reaksjoner i opposisjonen.

Morten Walløe Tvedt (Rødt) reagerer kraftig på både innsending og innhold på en melding fra ordfører Torgeir Dahl (H) til nyutnevnt statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken (H).

«God morgen, Heidi. Jeg er kjempeglad for utnevnelsen. En fantastisk mulighet. Du er allerede kjent med klagen på reguleringssaken for Raudsand. Dep har hatt denne til behandling i mer enn 6 mnd, men forstår at saken nå er ferdigbehandlet administrativt. Når blir saken formelt avgjort. Saken ligger som en verkebyll i kommunestyret. Vi trenger avgjørelsen nå. Nytt kommunestyremøte den 6. februar. Da må saken være avklart. Greier dere det? Torgeir»

28. januar sendte Nakken e-post til departementets postmottak for journalføring av denne meldinga.

– Legger press

– Er dette med å sende meldinga privat et forsøk på å unngå journalføring og innsyn? Når ordføreren kommuniserer privat med statssekretæren, legger det opp til et brudd på reglene om at all kommunikasjon eller forsøk på å påvirke politiske prosesser i departementene skal journalføres slik at det blir tilgjengelig på e-innsyn og etter reglene i offentlighetsloven, sier Walløe Tvedt.

– At meldinga er sendt privat til statssekretæren er en side av saken. Vi reagerer også på innholdet i denne meldinga. Ordføreren prøver her å presse fram en avgjørelse fra departementet, i et forsøk på å avskjære en eventuell debatt i Molde kommunestyre, sier Walløe Tvedt.

(pluss-artikkel)

https://www.rbnett.no/nyheter/2020/02/11/%E2%80%93-Deponisaka-en-verkebyll-i-kommunestyret-21053994.ece