Lavradioaktivt avfall til Raudsand

I slutten av 2016 sendte Nesset kommune i samarbeid med Bergmesteren Raudsand inn «behandlingskapasitet for farlig avfall» til Klima- og Miljødepartementet (KMD). Her kommer det klart frem at planlagt anlegg skal ta imot lavradioaktivt avfall i store mengder. Sammen med kvikksølvavfall er det hele 50 000 tonn i året, eller 220 tonn hver arbeidsdag i året.

I følge Direktorat for strålevern og atomsikkerhet bør det nasjonale deponiet som planlegges på Raudsand kunne ta imot lavradioaktivt avfall. Utbygger og Nesset kommune har opplyst til departementet at de vil ta imot store mengder av dette avfallet. Vedtatt reguleringsplan i Nesset kommunestyre setter ikke begrensninger på mottak av radioaktivt avfall.

Brevet er sendt fra Nesset kommune med ordføreren som saksbehandler. Kommunen legger til grunn informasjonen fra sin nære og gode samarbeidspartner Bergmersteren Raudsand.

I brevet er det estimert mengde på 50 000 tonn årlig med kvikksølvavfall, alunskifer og annet lavradioaktivt avfall.

Kilde: Brev fra KMD til Nesset kommune sammen med Nesset kommunes svar:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2020/02/svar-fra-nesset-kommune-til-vidar_helgesen-1.pdf

Artikkel om lavradioaktivt avfall til Raudsand:

https://neitilgiftdeponi.com/2020/02/03/mulig-radioaktivt-avfall-til-raudsand/

Tidligere artikkel om mottak av lavradioaktivt avfall og Nesset kommunes orientering i Formannskapet er omtalt her:

https://neitilgiftdeponi.com/2017/12/09/mottak-av-radioaktivt-avfall/