Forholdet til kommunegrensen mot Gjemnes – Hensynssoner

Figur 20 Ikke plass til hensynssoner for brann og eksplosjon innenfor planområdet. Både sone 2 og 3 går teoretisk inn i Gjemnes.

Når det reguleres til storulykkevirksomhet bør planområdet være så stort at hensynssoner for brann og eksplosjon kan håndteres innenfor planområdet og i det minste i egen kommune.

https://neitilgiftdeponi.com/2019/12/16/feil-mangler-og-unoyaktigheter-i-reguleringsplanen/