Nordmørsordførere dro til Oslo for å få stoppet plan – vil vurdere rettslig prøving

Fem nordmørsordførere reiste onsdag til Oslo for å få stoppet reguleringsplanen for giftdeponi på Raudsand.

Ingrid Waagen (Tingvoll) (fra venstre), Ståle Refstie (Sunndal), Knut Sjømæling (Gjemnes), Per Gunnar Løset (rådgiver i Tingvoll), Kristin Sørheim (Møre og Romsdal fylkeskommune), Ola Rognskog (Halsa) og Ingrid Ovide Rangøynes (Averøy) møtte statssekretær Lars Jacob Hiim og saksbehandlere i departementet. Foto: Pressemelding

Gjemnes, Halsa, Tingvoll, Sunndal, Averøy/Orkide og Møre og Romsdal fylkeskommune har reist innsigelse mot reguleringsplanen for deponi for farlig avfall på Raudsand i Nesset.

Det er disse kommunene som i hovedsak blir berørt av det svært omdiskuterte tiltaket, mens Nesset/Nye Molde kommune – der deponiet er planlagt lagt – er berørt bare på en liten brøkdel av kystlinja.

Planen ligger nå på Kommunaldepartementets bord.

– Vi mener det er så alvorlige formelle feil og mangler i den foreliggende reguleringsplanen at den ikke kan godkjennes, sier nordmørsordførerne i en pressemelding onsdag ettermiddag. De viser til en juridisk vurdering fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen som støtter kommunenes syn.

Ifølge pressemeldingen vil Gjemnes kommune ikke akseptere at forutsetningene om tiltak i Gjemnes kommune legges til grunn for reguleringsplanen og vil kreve at alle tiltak som berører areal i kommunen blir fjernet fra planen.

– Dersom planen blir godkjent i sin nåværende form, vil kommunene vurdere rettslig prøving, heter det i pressemeldingen.

Det var Ingrid Waagen (Tingvoll), Knut Sjømæling (Gjemnes), Ståle Refstie (Sunndal), Ingrid Ovidie Rangøynes (Averøy) og Ola Rognskog (Halsa) som sammen med Kristin Sørheim (Møre og Romsdal fylkeskommune) og Per Gunnar Løset (rådgiver i Tingvoll) som møtte statssekretær Lars Jacob Hiim og saksbehandlere i departementet.

……………………………….

https://www.tk.no/nyheter/raudsand-deponi/nesset/nordmorsordforere-dro-til-oslo-for-a-fa-stoppet-plan-vil-vurdere-rettslig-proving/s/5-51-740790