Møte om deponi på kort varsel i departementet

Klima- og miljødepartementet innkaller til høringsmøte om
rapport fra ekspertutvalget for farlig avfall.

Møtet avholdes i Klima- og miljødepartementet fredag 15. november kl. 12.00-14.00. Nyheten om møtet ble lagt ut på departementets side tirsdag 12. november med påmeldingsfrist dagen etter den 13. november.

Følgende er invitert til møtet:

 • Aurland kommune
 • Avfall Norge
 • Bergmesteren Raudsand AS
 • Boliden Odda
 • Jeg velger meg et giftfritt Nesset
 • KS Bedrift
 • Kommunesektorens organisasjon
 • Miljøstiftelsen Bellona
 • NOAH AS
 • Naturvernforbundet
 • Nesset kommune
 • Norsk Forening for farlig avfall
 • Norsk Industri
 • Norsk gjenvinning AS
 • Odda kommune
 • OiW Process AS
 • Porsgrunn kommune
 • SAR AS
 • SINTEF
 • Scanwatt AS
 • Vern om Grenland – nei til deponi 

Invitasjonen til møtet ble forfattet 7. november, journalført 11. november og publisert 13. november på einnsyn. Nei til Giftdeponi sendte innsynsforespørsel 6 minutter etter publiseringen på einnsyn. Vi venter på at departementet skal svare på innsynsforespørselen.

Hvorfor departementet bruker tid på journalføring, publisering, svare på innsyn og en kort påmeldingsfrist er vanskelig å forstå. Det kan stilles spørsmål om så korte frister er forsvarlig.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innspillsmote-om-anbefalingene-fra–ekspertutvalget-om-farlig-avfall/id2677559/