Ekspertutvalg: Staten bør ikke regulere hvor nytt deponi for farlig avfall skal etableres

Staten bør ikke regulere hvor det skal etableres et nytt avfallsdeponi, mener et ekspertutvalg. – Full seier for Brevik, mener Porsgrunn-ordfører Robin Kåss.

https://www.auraavis.no/nyhet/deponiet/nesset/ekspertutvalg-staten-bor-ikke-regulere-hvor-nytt-deponi-for-farlig-avfall-skal-etableres/s/5-5-173360