Ekspertutvalg ser på Raudsand som en mulig lokalitet

Ekspertutvalget for farlig avfall ser på Raudsand som en mulig lokalitet for farlig avfall. Utvalget konkluderer med at det bør finnes andre steder å ha deponi enn i gruvene i Brevik. Utvalget peker også på fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane som aktuelle plasser.

OVERLEVERTE RAPPORT: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) fikk mandag morgen rapporten fra ekspertutvalgets leder, Ingrid R. Lorange.
FOTO: NRK

– Utvalget ser Raudsand som en av flere mulige lokaliteter, men vurderingene våre er at det også finnes flere enn dette. De andre alternativene vi har nevnt er for å vise at det finnes flere. Hvor mange vet vi ikke, sier Lorange i følge NRK.

I rapporten utvalget har overlevert klima- og miljøminister Ola Elvestuen, anbefaler de staten ikke å arbeidere videre for en deponiløsning i Brevik i Telemark.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen synes rapporten er grundig, men understreker at det ikke er tatt noen endelige beslutninger på statlig plan.

– Nå har vi det grunnlaget vi trenger for å sikre deponikapasitet, sier Elvestuen.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ekspertutvalg2/id2676416/

Utvalgets rapport er tilgjengelig her:

https://neitilgiftdeponi.files.wordpress.com/2019/11/ekspertutvalg-sluttrapport-endelig.pdf