Ekspertutvalg: Farlig avfall kan lagres andre steder enn Brevik

Slaget om farlig avfall i gruvegangene under Brevik kan være over. Et ekspertutvalg anbefaler at klima og miljøminister Ola Elvestuen (V) heller ser på andre løsninger.

– Videre arbeid med deponering av farlig avfall bør konsentreres om andre initiativ enn Brevik, sier Ingrid Lorange, som har ledet et offentlig ekspertutvalg som har utredet hvordan Norge skal håndtere det farligste avfallet i fremtiden.

Det politiske dilemmaet er at lageret til NOAH på Langøya i Vestfold, som forretningsmannen Bjørn Rune Gjelsten eier, snart er fullt.

………………………..

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/K3Xbm5/ekspertutvalg-farlig-avfall-kan-lagres-andre-steder-enn-brevik