Kjemikalietanker med motorstopp ved Bud

En kjemikalietanker av samme type som vil frakte farlig avfall til Raudsand fikk motorstopp rett utenfor Bud på Hustadvika onsdags ettermiddag. Kystverket fikk informasjon om lasten og vurderte den til å ha et stort forurensningspotensiale. Båten var nær å grunnstøte.

Foto: Det var blant annet 400 tonn bunkersolje om bord på tankskipet Christina, av dette var 40 tonn diesel.  FOTO: ODDBJØRN HARNES

Det var skipet Christina som fikk motorstopp. Båten er 124 meter langt og nesten 10 000 tonn dødvekt. Båten var bygd i 1996 og seiler under norsk flagg. Båten var på vei fra Hustadmarmor i Elnesvågen til Aberdeen i Skotland.

CHRISTINA

Skipet «Christina» har 15 personer om bord. Hovedredningssentralen erklærte Mayday og ba båter i området om å bistå. Redningshelikopter ble også sendt ut.

Tankbåten forsøkte å få ankerfeste. men taubåten «Vivax» og «Frøy Harvest» kom raskt fram til havaristen.

– «Frøy Harvest» bisto og fikk en tamp om bord før taubåten kom fram, opplyser avdelingsdirektør Jarle Øverstveen i Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

– Båten var ganske nærme med å treffe botnen, heldigvis var «Frøy Harvest» i nærleiken og kunne komme å slepe båten vekk frå land, sier, Nils Ole Sunde i hovedredningssentralen til NRK Møre og Romsdal.

Det kan stilles et stort spørsmålstegn ved KU og ROS analysen for giftdeponiet på Raudsand. Faren for båthavari er ifølge utredningene tilnærmet null. Hvordan det kan oppstå så mange uhell med stor mulighet for forurensning uten at det er vektlagt i utredningene er uforståelig.

https://www.tk.no/nyheter/hustadvika/bat/tankbat-har-sendt-ut-mayday/s/5-51-716731

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/10/23/Tankb%C3%A5t-fikk-motorstans-utenfor-Bud-20232241.ece