Representanter fra tre departement og direktorat skal oppdateres på deponiplanene

Kommunen har sagt sitt om reguleringsplanen. Jeg tror ikke planen kommer tilbake til behandling i nye Molde kommune. Det sier nessetordfører Rolf Jonas Hurlen.

Førstkommende tirsdag blir det trangt om plassen i kommunestyresalen i Nesset. Kommunen er teknisk arrangør av et stormøte der representanter fra tre departement, direktorat, kommuner og utbygger skal møtes for å informere og bli informert om planene Bergmesteren Raudsand har for å etablere et deponi for farlig avfall på Raudsand. Møtet kommer i stand som et resultat av innsigelsene nabokommunene har kommet med til reguleringsplanen for området.

………………………………………………………………..

Stor delegasjon

Til møtet kommer representanter fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima og miljødepartementet. Miljødirektoratet og Direktoratet for mineral forvaltning har også meldt sin ankomst. Det samme har fylkeskommunen og representanter fra nabokommunene Sunndal, Gjemnes og Tingvoll. Miljøvernforbundet kommer også .

Nesset Vekst og representanter fra «Jeg velger meg et giftfritt Nesset, er også til stede. Tilsammen rundt 50 personer.

https://www.driva.no/nyheter/2019/10/12/Representanter-fra-tre-departement-og-direktorat-skal-oppdateres-på-deponiplanene-20151218.ece