Tillater askesortering og deponi for ordinært avfall

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.
Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet gir Bergmesteren Raudsand tillatelse etter forurensningsloven til å etablere et sorteringsanlegg for bunnaske på Veidekkes eiendom i Nesset.

Bunnasken vil ankomme med båt fra ulike avfallsforbrenningsanlegg, og mellomlagres på området. Metall fra asken skal sorteres ut og vil bli omsatt videre.

……………………………….

https://www.tk.no/nyheter/nesset/raudsand-deponi/tillater-askesortering-og-deponi-for-ordinart-avfall/s/5-51-692804

https://www.auraavis.no/nyhet/nesset/deponiet/tillater-askesortering-og-deponi-for-ordinart-avfall/s/5-5-166545