Giftdeponi – i Molde ?

Leserinnlegg av Marie Brakstad

Nesset kommunestyre har vedtatt en omstridt reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand. Stena og Veidekke planlegger å starte et enormt deponi for Europas farlige avfall på Raudsand. Stena har bestilt en utredning, som Nesset kommune har tiltro til, og ordføreren i Nesset har vært saksbehandler i saken. Stena og Veidekke planlegger å drifte anlegget etter Halosepmetoden, noe som flere anser for å være et gedigent kjemisk eksperiment.

Molde

Hos nabokommunene er det stor uro knyttet til kvaliteten på fjell, nærhet til matproduksjon både på land og i sjøen, og lokale forhold.

Gjemnes, Sunndal og Tingvoll kommune har levert innsigelser mot reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand. Fylkeskommunen har også levert innsigelser.

Fylkesmannen, tidligere rådmann i Nesset, Rigmor Brøste, har avvist disse innsigelsene og bestemt at de ikke skal tas til følge.

Molde kommune har ikke kommet med innsigelser i saken.

Tidspunktet for denne saken er ikke tilfeldig. Etter sammenslåingen til nye Molde kommune blir det fra første januar 2020 det nye kommunestyret i Molde som skal overta ansvaret for det som skjer på Raudsand.

Fremdeles er det øredøvende stille fra politikerne i Molde.

Etter at reguleringsplanen ble godkjent, er det bare en utslippstillatelse fra et direktorat i Oslo som mangler før en kan starte. Regjeringen skal nedsette et ekspertutvalg for å se på saken nå, og så blir det et vedtak.

Regjeringen er nok glad for at noen vil ha et giftdeponi. Som kjent er det stor motstand på Østlandet, i nærheten av der det produseres mest av giftig avfall.

Nesset kommune har bare en begrunnelse for å starte med deponi av farlig avfall, og det er flere arbeidsplasser til kommunen.

Å komme borti noe giftig en gang kan være farlig nok. Å arbeide med giftig avfall åtte timer hver dag, hele året, kan bli mer enn nok. Så vil det vise seg hvor attraktive de nye arbeidsplassene i Nesset / Molde blir. Prisen for å få disse arbeidsplassene kan bli svært høg. Framtida vil vise hvor klokt dette vedtaket i Nesset kommunestyre var, men ansvaret for å drifte dette vedtaket ligger i Molde kommunestyre.

Realiteten er at det er noen som skal tjene penger på dette. Det er to av de største og rikeste selskap i Norden. De vil drifte et giftdeponi på Raudsand så lenge det er lønnsomt. Etterpå er det lokalbefolkninga som må rydde opp. Hvordan rydder man i gift?

Vi hadde et nestenforlis på Hustadvika for ikke lenge siden. Det gikk bra. Giftig avfall fra Østlandet og store deler av Europa skal fraktes til Raudsand med båt. Langs kysten av Sørlandet og Vestlandet og over Hustadvika. Hver dag, i all slags vær, hele året, i mange år. Så lenge det lønner seg. Risikoanalyser er for fagfolk, men en kommer langt med sunn fornuft her. Vil vi ha dette?

Nå vil vi gjerne høre hvem vi skal stemme på ved valget. Vi vil ha svar fra alle politiske partier som stiller til valg i Molde og omegn. Hva vil dere gjøre med denne saken om dere får makta?

Om noen er interessert i mer info anbefales å lese om saken på «Nei til giftdeponi i Molde», neitilgiftdeponi.com, og «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» eller snakke med noen som har gjort seg opp en mening og har greie på det.

Fra papirutgava av Romsdals Budstikke