En historie om et mislykket industriprosjekt i Romsdal

Uten sammenligning forøvrig!

 • Kongen var i pengenød og ga vide rettigheter til gründere
 • La tilrette for mer penger til statskassa
 • Utbygger skaffet penger gjennom arv og et godt gifte
 • Beboerne ble leilendinger
 • Naboene ble forpliktet til å jobbe på anlegget
 • Utbygger hevdet rett til skogen
 • Gikk konkurs
 • Skog i to mils omkrets ble hogd ned til ingen nytte
 • Fortsatt finnes områder der skogen ikke har grodd til igjen
 • Bøndene fikk kongens underskrift om at et slikt industriprosjekt aldri igjen skulle se dagens lys i Romsdal!
 • Fortellinger om den forhatte utbyggeren har overlevd til i dag
 • – Bøndene nektet å ha utbygger liggende på kirkegården

Les mer i artikkelen under:

https://neitilgiftdeponi.com/2003/06/18/jerndrommen-som-brant-opp/