Rosene i Molde vil visne

Rosene i Molde kommer til å visne hvis politikerne holder på med giftdeponiet slik de gjør. Men Høyre har ikke sjanse til å få deponisaka på Raudsand gjennom i regjeringa. Vi i Frp vil stoppe planene, sier fylkesleder i Frp Frank Sve.

Vedtaket i Nesset kommunestyre torsdag om å akseptere planene for et deponi for farlig avfall i fjellet på Raudsand, får fylkeslederen i Fremskrittspartiet til å steile.

Raudsand-saka er storpolitikk

– Ordføreren i Nesset og flertallet i kommunestyret ser ut til å tro at saka om handler om noen arbeidsplasser på Raudsand. Saka handler om mye, mye mer. Det er storpolitikk som handler både om klima- og miljøtiltak og Norges renommé som sjømatnasjon og reiselivsnasjon. Vi skal klare å stoppe planene om giftdeponiet. Fremskrittspartiet har fire statsråder i regjering fra Møre og Romsdal. De kjenner alle saka veldig godt, og kommer ikke til å akseptere at gift fra hele landet og andre steder i verden skal havne på Raudsand med risikoen det innebærer for forurensing. Høyre har ikke en sjanse i verden til å få kjørt giftdeponiet gjennom. Vi er nødt til å parkere Høyre i regjeringa, sier Frank Sve til Romsdals Budstikke.

– Sjokkert over Ap og Høyre

Sve, som også er gruppeleder for Frp i fylkestinget, minner om at fylkeskommunen har reist motsegn mot planene for deponiet.

– Jeg er i sjokk over å se hvordan Høyre og Arbeiderpartiet i Nesset har opptrådt i denne saka. De snakker om klima- og miljøtiltak, men når det kommer til stykket, viser de sitt sanne ansikt og sier ja til giftdeponiet. Vedtaket i Nesset kommunestyre er helt uforenlig med den klima- og miljøpolitikken Møre og Romsdal fylkeskommune fører, der vi vil ha reinere fjorder. Jeg er opptatt av hva folk gjør, ikke hva folk sier de skal gjøre, sier Sve.

……………………………………………….

Det er nesten som at ordfører Hurlen og flertallet i Nesset kommunestyre burde vernes mot seg sjøl, sier Frank Sve.

……………………………………………..

https://www.rbnett.no/nyheter/2019/05/24/%E2%80%93-Rosene-i-Molde-vil-visne-19110568.ece