Sa ja i dag – her vil de ha giftdeponiet: – En skikkelig gladnyhet for Porsgrunn!

Nesset kommunestyre har sagt ja til giftdeponi på Raudsand.

Deponiet det demonstreres mot i Grenland vil de ha i Romsdals-kommunen –  for å få arbeidsplasser. Tretten stemte for, og åtte mot, reguleringsplanen som åpner for giftdeponi i bygda.

– En skikkelig gladnyhet for Porsgrunn, sier ordfører Robin Kåss.

–Jeg synes dette er gledelig. Det vil lette trykket på Brevik, sier Knut Schüller som er leder av «Vern om Grenland – nei til deponi».

Slapper ikke av

Han mener det også er gledelig at Raudsand vil ta i bruk en teknologi som innebærer med gjenvinning og som fører til at mengden av stoffer som lagres blir mye mindre.

– Hva skjer nå?

– Vi venter på konklusjonen fra ekspertutvalget som Miljøminister Ola Elvestuen har satt ned. Men vi vil uansett ikke slappe av før det er hundre prosent sikkert at det ikke blir deponi i Brevik.

Vedtaket i Nesset kommunestyre ble gjort etter en lang og spennende behandling torsdag ettermiddag.

Det er Miljøverndepartementet som har siste ordet i saken.

– Legg Brevik dødt

Også ordfører Robin Martin Kåss (Ap) i Porsgrunn er fornøyd med ja-vedtaket i Raudsand i Nesset.

–Dette er en positiv nyhet som bekrefter det vi har sagt hele tiden; at det er et alternativ til Brevik. Det er viktig at regjeringen nå får lagt Brevik-alternativet dødt, slik at det kan bli ro rundt saken, sier Kåss.

Men han mener det er for tidlig å innkassere en endelig seier.

– Det er viktig at vi holder trykket oppe på dagens nivå. Saken er ikke avgjort, fordi det er sterke økonomiske interesser bak Brevik-alternativet. I tillegg er det Sylvi Listhaug og andre som vil presse fram Brevik fordi de vil stanse planene i Nesset.

Valgte arbeidsplasser

– Dere vet også hva dette vil bety for utviklinga av folketallet, og etablering av nye arbeidsplasser.  Raudsand er også et sted med lang tradisjon for industriarbeidsplasser, sa ordfører Rolf Jonas Hurlen ved åpningen av kommunestyremøtet i Nesset, i følge Romsdals Budstikke.

De dekker nesten hvert eneste ord av det som blir sagt i den betente saken i dagens kommunestyre.

Deponisaken har splittet bygda:

–  Dette er kanskje den viktigste saka i kommunestyret de siste 50 år, sa Jan Ståle Malme (Uavhengig),

Det har vært sterke protester i Nesset også, med folkeaksjonen  «Jeg velger meg et giftfritt Nesset», men de tapte den spennende avstemningen i kommunestyret.

På forhånd var det ventet et nei, men saken splittet de politiske partiene under avstemningen i kommunestyret. I formannskapet ble avstemningen fire mot og tre for.

Omstridt sak

–  Saka er lang og vanskelig, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne. Alt av farlig avfall i Norge, skal til Raudsand. Blant annet – alt fra skrotete biler i Norge skal hit, alt av kvikksølv, sa Anders Torvik (Ap), ifølge RB.

Det er firmaet Bergmesteren som skal drive deponiet, med utgangspunkt i nedlagte Raudsand gruber. Deponiet trenger nesten 200 mål – bortimot 300 fotballbaner.

Det er kommet inn 137 merknader og uttalelser til planforslaget. Viktige poeng i innsigelsene – protestene – har vært tvil om hvorvidt fjellkvaliteten er god nok til å forhindre lekkasjer, risikoen for farlige utslipp til vann, fjordsystem og luft, risikoen ved å transportere farlig avfall store avstander langs kysten og på veiene, risiko for brann og eksplosjon, og risiko for negativt omdømme, ifølge RB.

Nabokommunene Gjemnes, Tingvoll og Sunndal, samt Averøy, Kristiansund og Halsa har hatt innsigelser, og det har også fylkeskommunen.

https://www.varden.no/nyheter/sa-ja-i-dag-her-vil-de-ha-giftdeponiet-en-skikkelig-gladnyhet-for-porsgrunn-1.2650605